Наш youtub канал Facebook

Учнівське врядування

 

 

Добрик крокує світом

Дитяча громадська організація учнів 1-4 класів

Рахнівсько-Лісової СЗШ І-ІІІ ступенів №1

«Добрик крокує світом»

Закони Добриків

Закон доброзичливості:

Спілкуйся спокійно й чемно, щоб не сталося.

Завжди пам'ятай - усі ми люди, усі ми можемо помилятись

Закон вдячності:

Усе, що передбачалося, повинно бути розпочато й закінчено вчасно.

Усі, хто повинен прийти, повинні прийти вчасно.

Справа загону - справа кожного

Закон піднятої руки:

Для оточуючих: людина яка підняла руку, вимагає тиші й уваги.

Її треба вислухати.

Для себе:

якщо я під няв руку - хочу сказати щось нове й важливе


   

СТАТУТ

дитячої організації „Добрик"
Рахнівсько-Лісової СЗШ І-ІІІ ступенів №1
1. Загальні положення
Дитяча    організація    молодших    школярів    „Добрик"    створена    на    базі Рахнівсько-Лісової СЗШ І-ІІІ ступенів №1
.                   ІІ. Мета і форми діяльності дитячої організації "Добрик"
1. Головна мета організації - виховання дітей в дусі української національної ідеї, принципах християнської моралі, формування в них готовності зміцнювати незалежну Україну державу: розвиток природних здібностей дітей-членів осередку.
2. Основні завдання "Добрик":
- формування морально, інтелектуально і духовно розвиненої особистості; 
- виховання в дітей української національної свідомості, історичної пам'яті, любові до рідної мови, культури.
 -   організація гуманного спілкування, співробітництва дітей .
-   виховання екологічної культури молодших школярів.
III. Членство в організації, права та обов'язки його членів.
1. Членство в організації може бути індивідуальним і колективним.
2.Члени організації приймають присягу. У листопаді посвята в Добрики першокласників.
3. Права і обов'язки індивідуальних членів організації. Член організації має право:
-   вибирати, створювати об'єднання за власним бажанням;
-   обирати органи самоврядування;
-   бути обраним до органів самоврядування;
-   захищати свою позицію в осередку та інтереси осередку;
-   член осередку зобов'язаний піклуватися про поповнення свого осередку.
IV. Структура та органи управління організації "Добрик".
1.  Організація створена за місцем навчання дітей.
2.  На чолі організації стоїть Рада командирів. Рада командирів складається з командирів загонів. Всього в організації 7 загонів, вони мають свою назву.
3.  Рада командирів збирається на свої засідання один раз на місяць, які проводить рада старшокласників школи. Вона планує роботу в загонах та вирішує питання підготовки та проведення цікавих творчих справ у колективі.
4.  Кожен загін поділяється на ланки. На чолі кожної ланки стоїть командир, який обирається дітьми. Кожна ланка має свою назву. Ланки по черзі чергують. Чергова ланка щодня ставить кожному учневі оцінку за старанність і виконання громадських доручень.
5.  Оцінка виставляється в "Зошиті учнівського самоврядування". Щоп'ятниці підводяться  підсумки.
V. Закони членів організації "Добрик"
1.     Добрики виховують віру в себе, розвивають свої здібності, з цікавістю пізнають навколишній світ.
2.  Добрики поважають себе, долають свої недоліки, намагаються бути наполегливими, відповідальними, самостійними, поспішають творити добро, намагаються розділити горе і радість інших. Вони завжди додержують свого слова.
3.  Добрики вивчають історію і традиції свого народу.

 

VI. "Емблема і девіз організації "До6рик

 

Емблема організації - сонечко, символ доброти. Девіз: "Хай оживає істина стара - людина починається з добра".

 

VII. Гімн організації - "Добропісня"

 

 

 

Добрики і сім 'я. Завдання роботи на цьому напрямку - це пошук за допомогою батьків корінців, стовбура та гілочок свого родового дерева, на якому вони - діти - ще зелені паростки. Девіз цього напрямку: "Вивчай, видумуй, твори та поважай традиції сім`ї".
Добрики і товариші.
  Основне завдання роботи на цьому напрямку - навчити дітей дружбі, спілкуванню, взаємодопомозі, поваги один до одного.  
 
Добрики і спорт.
Головним завданням на цьому напрямку - прищеплювати любов до фізкультури і спорту, розвивати фізичні уміння та навички, зміцнювати своє здоров'я, оволодівати культурою догляду за своїм здоров'ям. (Малі Олімпійські ігри, веселі старти. Козацькі забави, змагання…).  
Добрики і культура. Завдання цього напрямку - творити радість і добро. Діти вчаться доброзичливості, чуйності, знайомляться з основами етичної граматики, правилами хорошого тону, секретами ввічливості,
 
Добрики і світ прекрасного.
Основне завдання цього напрямку - дати кожній дитині можливість розкритися у своїх здібностях, проявити таланти, творчу активність, ініціативу. Творчість притаманна кожній дитині, від природи у кожній дитині закладені творчі здібності. Головне завдання-     побачити і розвинути їх. Які цікаві змістовні творчі справи об'єднують дітей - жителів країни "Добрик-Всесвіт"? Про це можна пересвідчитись, гортаючи сторінки фотоальбомів та папок кожного з  загонів початкової школи.
  
                ЗАКОНИ ЧЛЕНІВ
               Організації "ДОБРИК"
1. Добрики  виховують віру в себе, розвивають свої здібності, з цікавістю пізнають навколишній світ.
2. Добрики поважають себе, долають свої недоліки, намагаються бути наполегливими, відповідальними, самостійними, поспішають творити добро, намагаються розділити горе і радість інших. Вони завжди додержують свого слова.
3. Добрики вивчають традиції, історію свого народу.
4.  Добрики пізнають та примножують красу природи, спілкуються про тварин, не ламають дерев.
5.     Добрики спритні і сміливі. Вони переборюють всі труднощі, виконують ранкову гімнастику, займаються спортом. Хлопчики готуються стати захисниками Батьківщини.
6. Добрики вивчають свій родовід, знайомляться з сімейними реліквіями, поважають старших.
7.  Добрики доброзичливі, допомагають своїм друзям, думають про інших. Вони радіють за успіхи товаришів, разом з ними переживають невдачі.
8.  Добрики працелюбні діти, стверджують себе у праці, шанують будь-яку корисну справу.
 
         ПРАВИЛА ДОБРИКІВ
-   Будь таким, яким хочеш бачити своїх друзів.
-   Навіть на одинці з собою роби так, начебто тебе бачать усі.
-   Немає дітей поганих, є звички погані й хороші.
-   Хочеш, щоб тебе вважали справжнім другом, не роби того, що тобі було б неприємно бачити у товаришів.
-   Хочеш, щоб тебе поважали, сам поважай інших.
-   Перед тим, як сказати, поміркуй, коли сказав - дотримуйся свого слова.
-   Намагайся не кривдити дітей, не ображатися на них.
 Подорож Добрика
    Дружній тон спілкування, розуміння запитів дитини, доброзичливе відношення до неї можуть творити чудеса. Тільки при цій умові, – писав В.О.Сухомлинський, – у тому чуйному музичному інструменті, яким є серце людини, буде вся чаша шляхетних людських інструментів. І тоді одна людина не буде сипати іншій на сердечні рани; голосно грюкати брудними чоботами там, де потрібно затаїти подих; непомітно відійти навшпиньках від цих дверей; сміятися, коли всім сумно.
    Як же виховати у дітей почуття доброти? На допомогу приходить програма «Добрик крокує планетою».
Дана програма побудована на принципах виховання молодого громадянина України та загальнолюдських цінностях: добра, любові. Поваги до старших, однолітків і передбачає організацію роботи з дітьми молодшого шкільного віку за такими напрямами:
 
«Моя країна – Україна,
а рідний край – моя маленька Батьківщина».
·         «Дерево мого роду».
·         «Всі діти на планеті – друзі».
·         «Ростемо розумними, кмітливими, допитливими».
·         «Збережемо рідну Землю».
·         «Мої таланти – тобі, рідна Земле».
«Моя країна – Україна, а рідний край – моя маленька Батьківщина».
Мета цього напряму полягає у формуванні громадянина України, вихованні у дітей молодшого шкільного віку почуття любові до своєї країни – України, до рідного краю, рідного дому, батьківської хати, рідної мови.
    Завдання напряму – широке залучення дітей початкових класів до вивчення історії та географічного розташування України, звичаїв та обрядів українського народу та народів, які проживають на території України. Вивчення історії свого рідного краю, міста, села, традицій, звичаїв свого регіону.
«Дерево мого роду».
      Мета напряму – виховання почуття поваги та любові до своїх рідних та близьких.
     Завдання напряму полягає у вивченні коренів свого роду: батька, матері, бабусі, дідуся. Через вивчення родоводу діти повинні ознайомитись з традиціями та звичаями своєї сім’ї.
«Всі діти на планеті – друзі».
Мета напряму – виховання у дітей почуття поваги, доброзичливості, толерантності до дітей різних країн світу, формування культури спілкування з дітьми різних конфесій, раси, кольору шкіри тощо.
          Завдання напряму – ознайомлення з життям дітей за кордоном, вивчення народних традицій, звичаїв різних країн світу.
«Ростемо розумними, кмітливими, допитливими».
      Мета напряму – розвиток інтелектуальних здібностей дитини, творчої уяви.
     Завдання напряму – залучення дітей до інтелектуальної творчої роботи.
«Збережемо рідну Землю».
       Мета напряму – виховання екологічної культури і грамотності дітей молодшого шкільного віку, формування громадянина України, відповідальності за довкілля рідної землі.
     Завдання напряму полягає у вивченні, збереженні і відродженні природних багатств землі, природоохоронної роботи, ознайомлення дітей з законами живої та неживої природи тощо.
«Мої таланти – тобі, рідна Земле».
       Мета напряму – виховання художньо-естетичних смаків, любові до пісні, танцю, образотворчого мистецтва.
       Завдання напряму – розвиток творчих здібностей, талантів, дитячої художньої творчості у галузі музики, образотворчого мистецтва, хореографії, різних видів декоративно-ужиткового мистецтва.
   Під час подорожі застосовуються такі форми роботи: проведення конкурсів, оглядів художньої дитячої творчості, інтелектуальних ігор; складання творів, оповідок про Україну, рідний край, сім’ю; розповіді про життя дітей за кордоном на основі матеріалів з книжок, газет, журналів; зустрічі з цікавими людьми; екскурсії в природу; проведення дослідницької роботи, туристичних походів, експедицій.
Основні закони, за якими живуть добрики:
·   повага національних традицій, вивчення історії України;
·   повага до себе та оточуючих людей;
·   закон доброти, честі, поваги і любові до рідних, близьких людей;
·   закон взаємодопомоги, взаємовиручки;
·   розвиток власних здібностей і талантів;
·   навчання і труд, спорт і здоров’я – поруч ідуть.
2 КЛАС
І. «Моя країна – Україна, а рідний край – моя маленька Батьківщина»
Діти вивчають історію та географічне розташування України, звичаї та обряди українського народу та народів, які проживають на території України, знайомляться з історією свого рідного краю, міста, села, традиціями, звичаями свого регіону.
ІІ.  «Дерево мого роду»
      Вивчаються корені свого роду: батька, матері, бабусі, дідуся. Через вивчення родоводу діти ознайомлюються з традиціями та звичаями своєї сім’ї.
3 КЛАС
І. «Всі діти на планеті – друзі»
Діти ознайомлюються з життям дітей за кордоном, вивчають народні традиції, звичаї різних країн світу.
ІІ. «Ростемо розумними, кмітливими, допитливими»
Діти залучаються до інтелектуальної творчої роботи, розвивається творча уява.
4 КЛАС
І. « Збережемо рідну землю»
Діти вивчають, зберігають і відроджують природні багатства землі, залучаються до природоохоронної роботи, ознайомлюються з законами живої та неживої природи.
ІІ. «Мої таланти – тобі рідна земле»
Діти розвивають свої творчі здібності, таланти у галузі музики, образотворчого мистецтва, хореографії, різних видів декоративно-ужиткового мистецтва.