Наш youtub канал Facebook

Правила прийому до закладу

Правила прийому дітей до навчального закладу

1.         Прийом учнів до школи проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до порядку, встаноленого Міністерством освіти і науки України.

2.         Директор школи зобов’язаний ознайомити дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до школи, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3.         Зарахування до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

4.         Зарахування учнів до 5-го класу здійснюється на безконкурсній основі відповідно положення про загальноосвітній навчальний заклад.

  До школи подаються такі документи:
— копія свідоцтва про народження
— особова справа
— документ про наявний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну освіту, табель)
— ідивідуальна медична картка та листок щеплень встановленого зразка

Прийом до 1-го класу

  Прийом дітей до 1 класу відбувається на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» .

Список документів:
— свідоцтво про народження дитини (копія, оригінал)
— медична картка Ф-026
— батькам мати при собі паспорт для посвідчення особи