Наш youtub канал Facebook

Охорона праці

 • Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі – 2021
 •         Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності все серйозніше звучать сьогодні в організації навчально – виховного процесу. Одна з головних  вимог щодо ефективності діяльності  закладу  –  це дотримання встановлених правил і норм з охорони праці . В   Рахнівсько-Лісовій СЗШ I-III ступенів №1 Шаргородського району Вінницької області значна  увага  акцентується на створенні безпечних і нешкідливих умов праці та навчання,  вживанні конкретних заходів щодо попередження випадків травматизму та збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально – виховного процесу.
           Відповідно до встановлених вимог в школі  розроблена єдина Система управління охороною праці, створена Служба охорони праці у відповідності до Положення,  а також розроблена документація  з даних питань у відповідності до нормативних документів державної, галузевої та відомчої чинності.
             Колектив Рахнівсько-Лісової СЗШ I-III ступенів № 1 – це творчі особистості, які навчають та виховують учнів. Та щоб комфортно було працювати людям, в установі створено належні умови.
             За минулий навчальний рік для охорони праці та створення безпечних умов школою залучено 1млн.712 тис. позабюджетних коштів.
            Для покращання умов праці проведено капітальний ремонт приміщення кухні та зали їдальні, замінено каналізаційні мережі, придбано італійську посудомийну машину, пароконвекторну піч, тістоміс, замінено новими всі меблі, інвентар, посуд .
   Посудомийна машина КРУП миє посуд касетним способом. За один раз машина миє 30 тарілок або чашок. Цикл миття відбувається за 2 хв., за цей час машина бере 3 гр. миючого засобу для миття і 1 гр. для полоскання, використовує всього 2 л. води. Полоскання відбувається  при 85º.  інвентар   

                 Пароконвектомат готує всі страви, крім перших. Потужність печі - 8 кВт/год. За 3 хв.смажить 100 яєць та 75 пиріжків пече за 12 хв. В кінці робочого дня сама машина бере засіб для миття і полоскання і сама себе миє, а потім «засинає».

  Оснащено кухню  витяжними шафами. Тістоміс значно полегшує роботу  при випіканні пиріжків - за 10 хв. вимішує 6 кг.тіста.
     За кошти спонсорів заасфальтовано дорогу біля школи, встановлено огорожу території.
    860 м/кв подвіря викладено  тротуарною плиткою.
         З метою умов полегшення праці обслуговуючого персоналу та охорони становлено систему відеонагляду із 16 відеокамер, результати спостереження з яких виведено на монітори посту  молодшого обслуговуючого персоналу та кабінету директора  школи. Територія школи в темну пору доби освітлюється ліхтарями та прожекторами. Це полегшує працю сторожів та техперсоналу.
       Внутрішні туалети облаштовані  відповідно до норм.
       В установі діє кімната психологічного розвантаження та релаксації.
      Функціонує радіовузол на 45 динаміків, який дозволяє оперативно повідомляти  всіх учасників навчального процесу про зміну погодніх умов, проводити радіолінійки з безпеки життєдіяльності та охорони праці.
      Молодший  технічний персонал забезпечений спецодягом, інвентарем  та миючими засобами.
       Для здійснення оперативної роботи з документами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності адміністрація закладу створила чітку номенклатуру справ, затверджену відповідним наказом по закладу, яка передбачає такі розділи : вхідна документація, вихідна документація, нормативні документи, плани та заходи, журнали реєстрації інструктажів з працівниками, ведуться всі необхідні журнали, згідно вимог проводиться  навчання і перевірка знань з ОП, атестація робочих місць за умовами праці, громадський огляд-конкурс з охорони праці, робота  загонів ДЮП та ЮІР, теки з Тижнями безпеки життєдіяльності тощо.
      Адміністрація школи має  документи державної, галузевої та внутрішньої чинності з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, які систематизовані в окремі папки.
      З метою організації чіткої системи роботи школи з питань охорони праці та профілактики дитячого травматизму працівники школи відповідально, комплексно, системно,  цілеспрямовано та з урахуванням кінцевої мети підходять до вирішення даних  питань у відповідності до існуючих нормативних актів.
      У Рахнівсько-Лісовій СЗШ I-III ступенів №1 наявне таке планування :
  -        План роботи з ОП та БЖ;
  -        Заходи щодо попередження невиробничого травматизму;
  -        План заходів по забезпеченню безпечних та нешкідливих умов праці та навчання;
  -        Річний план роботи служби охорони праці та безпеки життєдіяльності;
  -        Комплексні заходи щодо попередження випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті;
  -        Заходи щодо реалізації районних та обласних програм з питань БЖД
  -        Накази
   -       Проведення Тижня безпеки дитини
  -        План проведення бесід окремо для молодшої та старшої ланки;
      Проводиться  навчання :
  -        Навчання працівників 1 раз в 3 роки (пакет документів);
  -        Інструктажі з ОП 1 раз в 6 міс., підвищеної небезпеки 1 раз в 3 міс.(вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий);
  -        Інструктажі з БЖД: вступний (1 вересня класні керівники), первинний (кабінети з підвищеною небезпекою);
  -        Інструктажі з безпеки життєдіяльності (цільовий);
  -        Інструктажі з ОП на уроках фізкультури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики;
  -        Бесіди з попередження дитячого травматизму;
   -       Наради, семінари, виробничі наради засідання методоб’єднань тощо.
      Розглядаються питань з ОП та БЖД на нарадах при директору, на педрадах, виробничих нарадах, методичних об’єднаннях класних керівників і вчителів кабінетів підвищеної небезпеки та видаються підсумкові накази .
      Для реалізації всіх поставлених завдань проводиться систематична цілеспрямована робота як адміністрації, так і всіх структурних підрозділів. Лише в  співпраці є можливість досягнення поставленої мети.
            Закон України „Про охорону праці” встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У Рахнівсько-Лісовій СЗШ I-III ступенів №1 до системи управління охороною праці відносять і питання безпеки життєдіяльності (охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях тощо), що сприяє поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час навчально-виховного процесу, на виробництві та в побуті.
            Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник     навчального закладу.
           Система управління охороною праці складається із елементів, що взаємодіють між собою за допомогою інформаційних, організаційно-технічних засобів для формування безпечних і нешкідливих умов праці і навчання.
            Методи системи управління охороною праці , які здійснюються в нашій школі:
     - організаційно-розпоряджувальні:
     - організаційні заходи (створення комісії з питань охорони праці, з питань розслідування нещасних випадків, колективний договір(угода), розроблення нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності, виконання працівниками своїх посадових обов’язків з охорони праці, учнями, студентами вимог безпеки життєдіяльності тощо);
     - інструктивно-методичні заходи (видання і виконання наказів, розпоряджень, приписів, рішень з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності);
  соціально-психологічні:
     - навчальна і виховна робота з працівниками, учнями, студентами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
     - пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, проведення днів, тижнів місячників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (день цивільної оборони, тиждень пожежної безпеки, місячник охорони праці, конкурси, позашкільні заходи, фестивалі тощо);
      - установлення контролю і взаємоконтролю, підвищення дисципліни праці та навчання;
      - моральне стимулювання;
  економічні:
     - виплата премій за відсутність травматизму і профзахворювань;
     - матеріальне і моральне заохочення за високий рівень охорони праці і створення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання.
     До системи управління охороною праці входять наступні складові частини:
      1. Нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:
      - Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.
      - Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності.
      - Положення про комісію з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі.
      - Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі, що має бути розроблене з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
      - Положення про організацію та проведення адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі.
      У навчальному закладі розроблені інші нормативні документи, які враховують усі питання забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці в навчальному закладі (інструкції з охорони праці, правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах, майстернях тощо) .
       Укладено колективний договір з комплексними заходами щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. Розділ колективного договору про охорону праці містить питання, що відносяться до компетенції керівництва навчального закладу, наприклад, перелік професій і посад, яким надаються пільги за шкідливі умови праці, а також керівника структурного підрозділу щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання.
       Утримання приміщень навчального закладу, його будівель та споруд, виробничого обладнання та устаткування  висвітлено в Положенні про службу забезпечення безпечної експлуатації будівель та споруд, яке розроблене в навчальному закладі. Усі питання готовності приміщень навчального закладу до навчального року  зазначені в акті прийому готовності навчального закладу до нового навчального року.
       Проведення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі здійснюється відповідно до Положення про навчання. У навчальному закладі розроблено та затверджено положення, інструкції з охорони праці та посадові інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах навчального закладу і встановлюють вимоги до виконання робіт і визначають правила поведінки учасників навчально-виховного процесу.
       Забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту працівників здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
      Пожежна безпека, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, наявність планів евакуації в навчальному закладі здійснюється відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.
      Планування робіт з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі здійснюється у вигляді планів, комплексних заходів, переліків, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу. Ці плани, заходи  розробляються на рік, квартал, місяць тощо.
       Керівник навчального закладу і голова профкому  один раз на півріччя проводять перевірку виконання угоди щодо поліпшення умов праці та навчання   та виконання розділу з охорони праці колективного договору.