Наш youtub канал Facebook

Превентивне виховання

ПЛАН
роботи з дітьми схильними до правопорушень
Рахнівсько-Лісової СЗШ І-ІІІ ступенів
на 2018-2019н.р.

Зміст роботи

Термін

 1. Скласти і затвердити план роботи ради профілактики.

2. Скласти списки учнів, схильних до  правопорушень.

3. Розробити систему індивідуальної та колективної роботи з учнями, схильними до правопорушень.

4. В методичному кабінеті, бібліотеці оформити вистав­ку літератури з питань профілактики правопору­шень.

5. Розробити систему звітності класних колективів по виконанню і дотриманню єдиних вимог для учнів школи.

6 Організувати консультації для батьків з запрошенням лікарів, юристів, психологів.

7.   Організувати   зустріч   підлітків   з   лікарями,  працівниками міліції.

8. Систематично проводити дні великого рейду з участтю громадської інспекції, батьківського комітету школи, членів ради профілактики

9. Продовжити роботу університету для батьків з питань правового виховання.

10. Практикувати написання подяк батькам на виробництво за хороше виховання в сім'ї.

11. Залучити батьків до ведення класних гуртків,  організації екскурсій, походів, навчально- виховної роботи в класах.

12. Провести аналіз стану виховної роботи серед малолітніх правопорушників (2-5 класи) (за наявності).

13. Систематично заслуховувати на раді профілактики батьків, які негативно впливають на виховання дітей абозовсім не займаються вихованням.

14. Провести класні батьківські збори у всіх класах із залученням членів ради школи .

15. Організувати чергування членів батьківського комітету в мікрорайоні школи на зимовий період з обов'язковим відвідуванням окремих сімей.

16.Облікувати учнів які знаходяться на класному,шкільному обліку та на обліку в КМСН.

17.Заповнити індивідуальні картки та картки особистого обліку правопорушників.

18.Проконтролювати  планування роботи по запобіганню скоєння правопорушень учнями школи у планах класоводів та класних керівників.

19.Залучати дітей до проведення загальношкільних заходів та спортивних змагань.

20.Відвідувати уроки з метою спостережень за дітьми з девіантною поведінкою.

21.Проводити роботу по попередженню шкідливих звичок.Провести анонімне анкетування „відношення до вживання наркотиків”

10.09

10.09

Протягом н.р.

Жовтень

 

Листопад

 

Протягом року

 

Грудень-Лютий

 Протягом року


Постійно

 

Щомісяця

 

Протягом року

 

Грудень-Січень

 

Постійно

 Протягом року

 Грудень-Лютий

 

Вересень-Жовтень

 

Жовтень


Протягом ІІ семестру


Протягом року

 

Протягом року

Тематика засідань батьківського університету правових знань
по Рахнівсько-Лісовій СЗШ І-ІІІ ступенів   на 2018-2019н.р

№ з/п

Дата

Тема

Відповідальні

1

Вересень

Права людини та інтереси особи

Класні керівники

2

Листопад

Захист прав людини вчора і сьогодні

Класні керівни­ки, представники управління у спра­вах сім'ї, молоді та спорту

3

Лютий

Відповідальність батьків за виховання дітей (юридич­на консультація)

Представники від­ділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх, представники юстиції

4

Березень

Наркоманія і підліток

Лікар-нарколог, психолог

5

Квітень

Підліток і трудове право (юридична консультація)

Представники юри­дичної академії