Наш youtub канал Facebook

Координаційна рада з профілактики правопорушень

Склад Координаційної  ради з профілактики правопорушень
серед неповнолітніх у школі
Філіпішина І.І.         заступник директора з виховної роб., голова комісії;
Байдак С.В.              заступник директора з навч.-вих. роб., член комісії;
Пастушина О.Д.       педагог-організатор, голови профкому, член комісії;
 Кушнір В.А.               вчитель фізкультури , член комісії; 
Тризна П.М.             вчитель географії, член комісії;
 Синько Л.І.                шкільний психолог, член комісії;  
Онуфрійчук І.А.      вчитель української мови та літератури, член комісії;
Вірник П.А.             вчитель історії та правознавства,  член комісії;
Брень І.В.                 сестра медична,  член комісії;
Філіппович Аліна   член комісії, учениця 11-А класу ;
Брень Діана              член комісії, учениця 10-А класу

 

 

Положення
 
про Координаційну раду з профілактики правопорушень
серед неповнолітніх у школі
 Шкільна рада профілактики правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх створюється у навчальному закладі із числа педагогічних працівників школи, представників батьківської громадськості, лідерів учнівського самоврядування і є складовою частиною системи шкільного самоврядування.
 Завдання
1.     Створити максимально сприятливі умови для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків
2.     Сформувати єдиний шкільний колектив із здоровим моральним мікрокліматом
3.     Забезпечити координацію усіх шкільних ланок, які організовують життєдіяльність учнівського колективу
4.     Постійно підвищувати ефективність виховної роботи з учнями
5.     Сприяти розвитку учнівського самоврядування
6.     Формувати громадську активність, самостійність, відповідальність учнів
7.     Здійснювати профілактику негативних проявів поведінки неповнолітніх
Організація роботи
         Шкільна рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх складається із 9-12 осіб у залежності від загальної кількості учнів у школі.
         Із числа працівників школи до ради входять заступник директора з навчально-виховної або виховної роботи, педагог-організатор, класні керівники.
         Із числа батьківської громадськості доцільно включити до складу ради  голову батьківського комітету школи; до співпраці залучати працівників служби у справах дітей, кримінальної міліції, юристів, працівників правоохоронних органів,  соціологів,  лікарів.
         Із числа старшокласників до складу ради можуть входити представники учнівського самоврядування.
         Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи у школі, необхідності у невідкладних заходах.
         Головою ради обирається директор школи або його заступник з навчально-виховної (виховної) роботи.
         Шкільна рада не підпорядковується комісіям у справах неповнолітніх.
 Функції ради профілактики
         Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.
         Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу.
         Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв’язків між ланками ради, а також суб’єктами зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім’я, однолітки, заклади культури).
         Творча функція надає комісії право добору доцільних психолого-педагогічних, соціальних, організаційних впливів на школярів із врахуванням конкретних умов і особливостей.
         Проективну функцію рада виконує, розробляючи нові ефективні форми і методи реагування на очікувану і реальну ситуацію із відхиленнями у поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.
         Оціночно-узагальнююча функція ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.
         Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед школярів.

 

         Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.
 Порядок діяльності Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.
1.Педагогічна профілактика:
 • Діагностика інтересів.
 • Діагностика нахилів, здібностей.
 • Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.
 • Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.
2. Консультаційна діяльність.
 • Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.
 • Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.
3. Просвітницька діяльність.
 • Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності.
 • Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.
 • Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.
 Права та обов’язки ради з профілактики. 
1.  Рада профілактики зобов'язана:
 • розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх;
 • сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів;
 • вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до "групи ризику" та їх позаурочну зайнятість;
 • запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів батьків цих учнів або осіб які їх замінюють;
 • здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу вчителів • і батьків;
 • контролювати виконання прийнятих рішень;
 • аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах не рідше  2-х разів на рік. 
 2.  Рада профілактики має право:
 • давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям,батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними;
 • виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів  інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх;
 • клопотати перед ССД, службою  у  справах сім’ї   щодо вжиття заходів громадського впливу в установленому законом порядку щодо учнів та їх батьків або осіб які їх замінюють.